English Ελληνικά
the Inhinito trademark
sound Icon

Join us

In order to join Inhinito, all you have to do is fill-out and submit the membership form. We will review your request and let you know about the process of your application. The form must contain samples of your work. Be honest and show off your personality.

Membership Form The above link will redirect you to the Inhinito Membership Google Form.

Έλα μαζί μας

Για να γίνεις μέλος στο Inhinito, το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να συμπληρώσεις και να υποβάλεις τη φόρμα μέλους. Θα εξετάσουμε το αίτημά σου και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου, ώστε να σε ενημερώσουμε για την πορεία του αιτήματός σου. Η φόρμα πρέπει να περιέχει δείγματα της δουλειάς σου. Να είσαι ειλικρινής και να δώσεις έμφαση στην προσωπικότητά σου.

Φόρμα Αίτησης Μέλους Ο παραπάνω σύνδεσμος θα σας ανακατευθύνει στη Google φόρμα αίτησης νέου μέλους Inhinito.


Start!

What is Inhinito?

We provide services that make it easier for people to develop projects in a pleasant way and with minimal effort. We connect the creators of our community with new customers and offer them the necessary technical support in order to effectively deliver quality projects.

How Inhinito works

Aside from developing projects for our clients and helping our creative members bring projects to life, we also create supportive Inhinito projects in order to feature our members and encourage community collaboration. These community projects can stand alone, but are also puzzle pieces that come together to form the bigger picture. Though each of our sub-communities targets a specific creative field, when need be, we come together so that we can combine our skills and create projects that require multidisciplinary expertise.

Why Inhinito?

Just like no two people are the same, true innovation and identity cannot be copied or recreated. Through the unique blend of skills and personalities our members bring to the table, we stand out. We are committed to supporting our members on their creative journeys and to building authentic collaborative communities. It's about the work culture we want to promote. It's about our vision. If you're curious, honest and like getting things done by pouring your heart into them, then we'd love to hear from you. If you're interested and want to apply for membership, press the Start button!

Τι είναι το Inhinito;

Παρέχουμε υπηρεσίες που διευκολύνουν τον κόσμο να αναπτύσει project με ευχάριστο τρόπο και τον ελάχιστο κόπο. Συνδέουμε τους δημιουργούς της κοινότητάς μας με νέους πελάτες και τους προσφέρουμε την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη προκειμένου να δώσουν αποτελεσματικά ζωή σε ποιοτικά project.

Πώς δουλεύει το Inhinito

Eκτός από την ανάπτυξη έργων για τους πελάτες μας και τη στήριξη των δημιουργικών μελών μας για την αποτελεσματική υλοποίηση έργων, δημιουργούμε επίσης υποστηρικτικά κοινοτικά έργα. Με αυτό τον τρόπο, αναδεικνύουμε τις δεξιότητες των δημιουργών μας και προωθούμε τη συνεργασία στα πλαίσια της κοινότητάς μας. Κάθε ένα από τα συγκεκριμένα έργα είναι μεν αυτόνομο, αλλά αποτελεί δε κομμάτι ενός μεγαλύτερου παζλ, μίας δηλαδή γενικότερης εικόνας. Παρόλο που κάθε υπο-κοινότητά μας στοχεύει σε έναν συγκεκριμένο δημιουργικό κλάδο, όταν καλούμαστε να υλοποιήσουμε έργα διεπιστημονικής εξειδίκευσης συνεργαζόμαστε ως μία ενιαία ομάδα, η οποία αξιοποιεί και συνδυάζει τις διαφορετικές ικανότητες των μελών της.

Γιατί στο Inhinito;

Όπως κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, έτσι και η αληθινή ταυτότητα και καινοτομία δεν μπορούν να αντιγραφούν ή να αναπαραχθούν. Μέσω του μοναδικού συνδυασμού δεξιοτήτων και προσωπικοτήτων που φέρνουν τα μέλη μας στο τραπέζι, ξεχωρίζουμε. Δέσμευσή μας αποτελεί η υποστήριξη των μελών μας στα δημιουργικά τους ταξίδια και η ανάπτυξη αυθεντικών συνεργατικών κοινοτήτων. Πρόκειται για την κουλτούρα εργασίας που θέλουμε να προωθήσουμε. Πρόκειται για το όραμά μας. Αν είσαι περίεργος, ειλικρινής και σου αρέσει να κάνεις πράγματα βάζοντας την καρδιά σου σε αυτά, μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Εάν ενδιαφέρεσαι και θέλεις να υποβάλεις αίτηση συμμετοχής, πάτησε το κουμπί Start!

Inhinito Services List

We provide services that revolve around building on existing projects and creating new ones.

 • Talent Agency

  We actively scout for talented creators in order to grow our community. We support our members by identifying potential gigs, negotiating deals and setting-up events & platforms to help them target their audience and attract new customers.
 • Coworking Space

  Our well-equipped coworking space provides a comfortable and flexible work environment that you can use as your own office. Our workspace offers a business postal address, meeting rooms and virtual assistant services (receptionist, mail scanning & answering phone calls).
 • Project Development

  You don't have to be an Inhinito member to hire professionals from our community. For every creative field that our community currently supports, we can provide a capable professional that will bring your idea to life.
 • Business Consulating

  We conduct extensive market research and consult with the wide range of experts in our community. This way, we provide you with professional advice on issues regarding entrepreneurship, technology, art and intellectual property so that you can make informed decisions.
 • Career Development

  Being part of a supportive and capable community can help you navigate through career obstacles and figure out what brings you closer to your ideal job, skillset and lifestyle. We foster a culture of collaboration and host entrepreneurship events so that our members can build strong work relationships and have access to mentoring / feedback from a wide spectrum of creators.

Λίστα Υπηρεσιών

Παρέχουμε υπηρεσίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη υπαρχόντων έργων και τη δημιουργία νέων.

 • Πρακτορείο Δημιουργών

  Αναζητούμε ενεργά ταλαντούχους δημιουργούς για να μεγαλώσουμε την κοινότητά μας. Υποστηρίζουμε τα μέλη μας εντοπίζοντας πιθανές θέσεις εργασίας, διαπραγματεύοντας συμφωνίες, οργανώνοντας εκδηλώσεις και αναπτύσσοντας πλατφόρμες για να τους βοηθήσουμε να βρουν το κοινό τους και να προσελκύσουν νέους πελάτες.
 • Εργασιακός Χώρος

  Διαθέτουμε καλά εξοπλισμένο εργασιακό χώρο, ο οποίος αποτελεί ένα άνετο και ευέλικτο περιβάλλον εργασίας, που μπορείς να χρησιμοποιήσεις ως δικό σου γραφείο. Επιπλέον παροχές του χώρου αποτελούν η ταχυδρομική διεύθυνση επιχείρησης, οι αίθουσες συσκέψεων και οι εικονικές υπηρεσίες βοηθού (ρεσεψιονίστ, υπηρεσίες αλληλογραφίας και απάντηση τηλεφωνικών κλήσεων).
 • Ανάπτυξη Έργου

  Δεν χρειάζεται να είσαι μέλος στο Inhinito για να προσλάβεις επαγγελματίες από την κοινότητά μας. Για τους δημιουργικούς κλάδους στους οποίους δραστηριοποιούμαστε, είμαστε σε θέση να παρέχουμε έναν ικανό επαγγελματία για να υλοποιήσει την ιδέα σου.
 • Συμβουλευτική Επιχειρήσεων

  Πραγματοποιούμε εκτεταμένη έρευνα αγοράς και συμβουλευόμαστε το ευρύ φάσμα ειδικών της κοινότητάς μας. Με αυτόν τον τρόπο, παρέχουμε επαγγελματικές συμβουλές για θέματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα, την τεχνολογία, την τέχνη και την πνευματική ιδιοκτησία, ώστε να παίρνεις υπεύθυνες αποφάσεις.
 • Επαγγελματική Εξέλιξη

  Η συμμετοχή σε μια υποστηρικτική και ικανή κοινότητα μπορεί να σε βοηθήσει τόσο στην αντιμετώπιση επαγγελματικών εμποδίων, όσο και στην προσέγγιση της ιδανικής για εσένα εργασίας, των επιθυμητών δεξιοτήτων και τρόπου ζωή σου. Προωθούμε τη συνεργασία και διοργανώνουμε εκδηλώσεις επιχειρηματικότητας, έτσι ώστε τα μέλη μας να αναπτύσσουν ισχυρές εργασιακές σχέσεις και να καθοδηγούνται από ένα ευρύ φάσμα δημιουργών.

Original Inhinito Projects

We support creators in 2 key ways. By helping them bring their own projects to life and by creating original community projects that provide opportunities for our members to collaborate with colleagues in their field. The following list features some of those Inhinito Community projects.

Inhinito Initiatives

 • LoFi.gr - Greek LoFi Hip-Hop Community
 • StreetArt.gr - Greek Street Art Community
 • Πρωτότυπα Έργα Inhinito

  Υποστηρίζουμε τους δημιουργούς μας με 2 βασικούς τρόπους. Βοηθούμε τα μέλη μας να φέρουν εις πέρας τα δικά τους έργα και δημιουργούμε πρωτότυπα κοινοτικά έργα, τα οποία παρέχουν ευκαιρίες συνεργασίας σε εξειδικευμένους τομείς. Η παρακάτω λίστα περιλαμβάνει κάποια από αυτά τα έργα της κοινότητας Inhinito.

  Λίστα Πρωτοβουλιών

 • LoFi.gr - Ελληνική LoFi Hip-Hop Κοινότητα
 • StreetArt.gr - Ελληνική Street Art Κοινότητα
 • Who are we?

  We are mostly people with technological and artistic backgrounds. Computer scientists, digital artists, painters, musicians, photographers, etc. We have various work samples from our members, featured on our social media if you'd like to get a better idea.

  Where are we?

  We are based in Greece and we have a strong presence in the cities of Thessaloniki and Serres.

  Ποιοί είμαστε;

  Είμαστε κυρίως άνθρωποι από τον τεχνολογικό και τον καλλιτεχνικό χώρο. Επιστήμονες υπολογιστών, ζωγράφοι, μουσικοί, φωτογράφοι κλπ. Έχουμε διάφορα δείγματα δουλειάς από τα μέλη μας, τα οποία μπορείτε να βρείτε στα κοινωνικά μας μέσα, εάν θέλετε να πάρετε μια καλύτερη ιδέα.

  Που είμαστε?

  Έχουμε παρουσία κυρίως στη Θεσσαλονίκη και στις Σέρρες.